رمان بانوی سرخ
رمان بانوی سرخ

دانلود رمان بانوی سرخ اثر mehrsa_m با فرمت های pdf ، اندروید، آیفون و جاوا با ویرایش جدید و لینک مستقیم رایگان

داستان دختری گوشه گیر و منزوی به نام هورام که رویدادهایی که در کودکی اش رخ داده باعث تغییر روند زندگی اش شده و تنها سرگرمی اش دنیای مجازی است که از او شخصیت دیگری ساخته و در این بین نطلبیده پابند یکی از دوستان مجازی اش می شود …

خلاصه رمان بانوی سرخ

چشمام و به مانیتور دوختم بالاخره جواب داد : آراد : کار که زیاده . ولی کاری که من میخوام نیست … سرم و روی کیبورد انداختم و براش نوشتم : بانوی سرخ : چرا دمغ به نظر میای ؟ دوباره دعوا کردی با اهل منزل ؟ دستم و روی اینتر سُر دادم … نوشته هام و که روی صفحه نقش بسته بود و دوباره برای خودم خوندم …

دوباره مشغول تایپ کردن شد … آراد : بیخیال … بیا از غم و غصه ها حرف نزنیم … یهو دیدی زدم زیر گریه … لبخند رو لبم نشست براش نوشتم : بانوی سرخ : تو و گریه ؟ بهت نمیاد ! آراد : پس معلومه هنوز من و نشناختی من خیلی دل نازکم ! شکلک خنده زده بود . منم براش شکلک خنده زدم و گفتم : بانوی سرخ : فکر کن یک درصد ! آراد : بیخیال این حرفا چرا دیر کردی ؟ ساعت 9 منتظرت بودم .

دوباره یاد حال بد خودم افتادم . نفس عمیقی کشیدم . با خودم زمزمه کردم ” امشب بیخیال غم و غصه . ” براش نوشتم : بانوی سرخ : سرم شلوغ بود . میدونی که مشغله ی زیاد خفم کرده ! آراد : اوه اوه اوه ! تورو خدا یه وقتم به ما بده … بانوی سرخ : بسه انقدر لودگی نکن … آراد : هوم ؟ باشه من برم شام بخورم … هستی برم بیام ؟

یکم فکر کردم … نه واقعا حوصله نداشتم و گفتم : بانوی سرخ : نه خستم میخوام امشب زود بخوابم . فردا اگه شد باهات حرف میزنم … آراد : باشه . پس تا بعد بانوی من … لبخند عمیقی روی لبام جا خوش کرد … چقدر از لفظ بانوی من خوشم میومد مخصوصا وقتی آراد به کار میبردش … دستم روی کیبورد لغزید …

به لینک زیر مراجعه کنید :

دانلود رمان بانوی سرخ

سه شنبه 10 دی 1398
بؤلوملر :